ליווי הקמת פרויקטים

אנו מלווים יזמים ובעלי נכסים החל מהשלבים הראשונים של יזום הפרויקטים עד לחיבורם לרשת החשמל.

לאחר שלב ההתכנות, ההתקדמות להקמה מתבצעת לרוב בשני שלבים עיקריים:

שלב רישוי והצעות מחיר

 • התנעת תהליך רישוי וחתימה על הסכם הקמה

 • הצגת החלופות

 • הכנת מסמכי המכרז (מפרטים, תנאים וכיוב׳) כולל ליווי משפטי (שיינתן ע"י המועצה)

 • וקונסטרוקטיבי עד לבחירת זוכה (כולל מענה לשאלות)

 • הוצאת חו״ד לוועדת המכרזים

שלב ביצוע

 • בדיקת תכנון המערכת

 • אישור ציוד מוצע על ידי הקבלן, התאמה לדרישות

 • פיקוח על העבודה בשלבי ההקמה השונים

 • הפיקוח כולל ביקורים במהלך ההתקנה

 • מעקב עמידה בלוחות הזמנים

 • בדיקת המערכת לאחר סיום ההתקנה המכנית (off-grid)

 • פיקוח על השלמת הטיפול, היתר הפעלה ממנהל החשמל, רישום בוועדת התכנון

 • אישור בדיקת המערכת לאחר חיבור לחשמל (on-grid)

 • בדיקות תפוקה ותקינות המערכת לאחר ההפעלה

ground1.jpg