ניתוח, איפיון וכדאיות כלכלית

רוב הפרויקטים בתחום האנרגיה החלופית מתחילים בשלב של בדיקות ראשוניות שמטרתן לבדוק התאמה של נכס מסויים לפרויקט.

במקרים רבים, יש לבחון חלופות, להעריך תקציבים ולוחות זמנים.

אנו מבצעים ניתוחי עומק לצריכת אנרגיה מול אפשרויות ייצור ואגירת אנרגיה, על מנת לאפשר מיקסום של אמצעי האנרגיה הכלכליים ביותר.

בין השירותים:

  • בדיקת נכסים עבור התאמה למערכות סולאריות ואגירה

  • ליווי הכנת תוכנית עסקית לפעילות אנרגיה מתחדשת

  • המלצה על הרגולציה המתאימה

  • המלצה על טכנולוגיות רלוונטיות

  • ניתוח אפשרויות התקנה שונות

  • ניתוחי מאזני אנרגיה (ייצור מול צריכה, שילוב עם אגירה)

  • לחץ כאן לייעוץ לשלב ההקמה

energy-balance.jpg