תהליך הייעוץ

בדיקות היתכנות, איפיון וכדאיות כלכלית

בשלב זה אנו מאפיינים את הנכסים ואת ההתכנות להקמת פרויקט סולארי ריווחי

 • בדיקת הנכסים מבחינת התאמה למערכת סולארית, על סמך תוכניות הבניה

 • בדיקת מערכות החשמל והתאמתן

 • המלצה על הרגולציה המתאימה

 • ניתוח אפשרויות התקנה שונות

 • הכנת מסמך מסכם שיכלול ממצאי הבדיקות, המלצה על גודל המערכת, שיטת ההתחברות (אסדרה), תכנית עסקית וכדאיות כלכלית, הצגת ערכים נוספים להערכת סולארית

 • הצגת המידע בפורום שיקבע על ידי הלקוח והשתתפות בדיון

בחירת מתווה הקמה

 

בשלב זה אנו מאפיינים ביחד עם הלקוח את מתווה ההתקשרות הנכון אל מול קבלני תכנון וביצוע

 • הכנת תכולת עבודה נדרשת

 • הכנת מפרטים טכניים התואמים לפרויקט הספציפי

 • דרישות נוספות (לוחות זמנים, בטיחות, אחריות, דרישה לעמידה בביצועים, ביטוחים וכדומה)

 • ביצוע הליך בקשה להצעת מחיר מכרזי או אחר

 • ניתוח ההצעות והמלצות לבחירת קבלן

 • ליווי צוות הרכש במו"מ על הסכם ההקמה והתחזוקה עד לחתימה

ליווי ופיקוח בשלב ההקמה

בשלב זה הפרויקט לאחר קבלת כל הנדרשים ומוכן להקמה. התכנון ואיכות ההתקנה יקבעו את איכות המערכת לשנים ארוכות

 • בדיקת התכנון – מערכת סולארית איכותית היא כזאת שתוכננה נכון וללא פשרות. התכנון כולל תכנון לתפוקות מירביות, תכנון חשמל ותכנון מיכני

 • בדיקת הציוד מוצע על ידי הקבלן והתאמתו לדרישות

 • פיקוח על העבודה בשלבי ההקמה השונים, מעקב עמידה בלוחות הזמנים

 • סיוע מול הרשויות השונות (ועדת תכנון, חח"י, רשות החשמל)

 • אישור אבני דרך

 • בדיקת המערכת לאחר סיום ההתקנה המכנית

 • פיקוח על השלמת הטיפול, היתר הפעלה ממנהל החשמל, רישום בוועדת התכנון

 • בדיקת המערכת לאחר חיבור לחשמל

 • בדיקות תפוקה ותקינות המערכת לאחר ההפעלה

E2E Solar || www.e2esolar.com|| אי.טו.אי סולאר בע"מ

052-4780290 || alon@e2esolar.com