top of page

ייעוץ למערכות אנרגיה סולארית ואגירה 

מדינת ישראל קבעה יעד שאפתני של 30% ייצור אנרגיה נקייה עד שנת 2030.

העמידה ביעד מתוכננת להתבצע בעיקר על ידי שילוב מערכות אנרגיה סולארית וכן על ידי הוספת קיבולת אגירה משמעותית.

אנו מתמחים בייעוץ לכל שלבי הפרויקטים ובתכנון חכם ויעיל לתפוקה מיטבית של מערכות סולאריות ואגירה. 

תכנון ואיפיון מערכות אגירת אנרגיה

ביצוע ניתוחים טכנו כלכליים ואנליזות מתקדמות למערכות אגירת אנרגיה

בדיקות היתכנות לפרויקטים ומוצרים

ביצוע ניתוחי היתכנות ובדיקות נאותות לפרויקטים קיימים או לקראת הקמה

תכנון הנדסי

תכנון מערכות סולאריות ומערכות אגירת אנרגיה ע"י הצוות המנוסה בישראל

ייעוץ טכני וליווי פרויקטים סולאריים

ליווי ייזום והקמת פרויקטים. כולל היבטים טכנולוגיים, פיננסים ורגולציה

bottom of page