ייעוץ להקמת מערכות לבעלי נכסים

ייעוץ למערכות אנרגיה סולארית ואגירה 

ייעוץ וליווי בעלי נכסים ויזמים בהליכי איפיון והקמת פרויקטים סולאריים 

ייעוץ טכני וניהול הליכי רכש

ביצוע בדיקות נאותות והיתכנות