top of page
גג סולארי - טויוטה

פרויקטים

פרויקטים סולאריים מתאפיינים במגוון הספקים, סוגי נכסים וסוגי ציוד.

לקוחותינו מגיעים מהמגזר התעשייתי, המסחרי, הממשלתי, המוניציפלי והחקלאי. את כל הפרויקטים ליוותה החברה החל משלב ההיתכנות, עובר דרך רישוי ותכנון ועד החיבור לרשת החשמל. בדף זה מוצגות דוגמאות למערכות סולאריות אותן ליווינו כיועצים סולאריים.

bottom of page