top of page

תכנון ואיפיון מערכות אגירת אנרגיה

אגירת אנרגיה הופכת בשנים האחרונות "לגביע הקדוש" של תחום האנרגיה המתחדשת.

עבור חברות החשמל בעולם, היישום המהיר של מערכות אנרגיה מתחדשת בכלל וסולארית בפרט משבש את התנהלות רשת החשמל המסורתית מאחר בניגוד לתחנות כח מסורתיות, הייצור הסולארי מתרחש בשעות השמש בלבד ואינו ניתן לתיזמון. בנוסף, שימוש נרחב ברכבים חשמליים אשר דורשים טעינת חשמל בשעות הערב והלילה בעיקר מוסיף אתגרים נוספים.

בישראל, כבר היום באזורים נרחבים לא ניתן להוסיף מערכות סולאריות מאחר ורשת ההולכה ו\או ההשנאה הגיעו לרוויה.

Clean energy storage

על כן, מערכות אגירת אנרגיה אשר ביכולתן לווסת את הזרמת האנרגיה לרשת ולספק שירותי גיבוי וזמינות נעשות נפוצות, בבד בבד עם ירידה דרמטית בעלותן.

אנו בחברת אי.טו.אי סולאר מבינים היטב את תחום אגירת האנרגיה. מייסדי החברה הקימו בעבר מאות מערכות סולאריות משולבות אגירה ומכאן ניסיוננו הרב.

אנו  עוסקים בפעילויות הבאות:

  • בדיקות היתכנות 

  • תכנון מערכות אגירה עצמאיות

  • תכנון מערכות משולבות אנרגיה סולארית

  • ניתוחי מאזני אנרגיה (ייצור מול צריכה, שילוב עם אגירה)

  • לחץ כאן לייעוץ לשלב ההקמה

bottom of page