top of page

קירוי סולארי לחניית רכבים

קירוי סולארי מאפשר ליהנות מהצללה אשר תגן על הרכבים מחום השמש ובו זמנית לייצר חשמל נקי על ידי פנלים סולאריים.

על פי הנחיות מנהל התכנון, החל משנת 2022 במסגרת עידוד פרויקטים "דו-שימוש" (המשך שימוש בנכס בייעוד המקורי ותוספת מערכת סולארית) ניתן לקבל היתר בניה להקמת קירוי חניונים הכולל מערכת סולארית.

מאחר והקמת קירוי לרכבים הינה הוצאה ללא החזר ועל כן מרבית העסקים נמענים מהשקעה זו, כאשר מותקנת מערכת סולארית על הקירוי – המערכת מייצרת הכנסות ומממנת את ההוצאה!

וככל שתחת הקירוי חונים רכבים חשמליים – החזר ההשקעה משתפר.

יתרונות:

  • הפיכת שטח חנייה פתוח לחניון מקורה ומוגן מפגעי מזג האוויר

  • שימוש בחשמל הסולארי לצריכה עצמית - חיסכון כספי

  • עמדות טעינה לרכבים חשמליים ייהנו מחשמל סולארי נקי וזול

  • אפשרות לשילוב מערכות אגירת אנרגיה - כחלופה להגדלת חיבור חשמל

השירותים שלנו:

  • בדיקת היתכנות כולל יישום עמדות טעינה

  • הערכת עלויות ותפוקות

  • בניית מודל כלכלי

  • טיפול בהליכי רגולציה

  • הכנת מכרז קבלני

  • פיקוח עליון עד מסירה ללקוח

bottom of page